Za několik sekund budete přesměrování na nový web www.pamatky-stop.cz.

Společnost pro technologie
ochrany památek 

AktualitySeminář PROBLEMATICKÉ PARTIE FASÁD
U PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ

Transformace společnosti STOP

Dlouhodobé experimenty

Závěry, doporučení a stanoviska STOP

Závěry, doporučení a stanoviska STOP

Publikace STOP

Zajímavá místa na síti Internet

Zpět na STOP
 

Seminář PROBLEMATICKÉ PARTIE FASÁD U PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ

Termín konání: čtvrtek 26. listopadu 2015 (9:00 - 14:00 hod.)
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna,
Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Pozvánka (PDF)
Seminář svým programem navazuje na pravidelné setkání věnované problematice opravy plášťů památkově chráněných objektů. Budou uvedeny typické poruchy omítaných fasád i hlavní faktory ovlivňující destrukci omítek. Porovnány budou vlastnosti původních omítek i novodobých materiálů v problematických partiích staveb. Diskutovány budou konkrétní technické podmínky ochrany plášťů a technologické postupy při opravě omítek. Samostatný příspěvek bude věnován čištění plášťů od novodobých nátěrů.

Registrační formuláře:
REGISTRACE | REGISTRACE pro NPÚ | REGISTRACE pro přidružené členy


 

Transformace společnosti STOP

Na základě nově platného Občanského zákoníku probíhá transformace Společnosti pro technologie ochrany památek STOP z formy občanského sdružení na formu zapsaného spolku. V souvislosti s tím byly upraveny stanovy STOPu a proběhly i určité reorganizační kroky, kterými se snažíme reagovat na změnu podmínek existence STOPu i na personální změny v některých funkcích společnosti.
Byl zrušen P.O. Box ve Slaném, byl změněn účet společnosti, mění se i telefonní spojení. Zůstává v platnosti adresa elektronické pošty a sídlo společnosti. Proběhlé změny lze nalézt v odkazu kontakty.


 

Dlouhodobé experimenty organizované STOPVápenné omítky (ve spolupráci se správou hradu Křivoklát)

Od roku 1998 jsou na jedné z kamenných zdí hradu vystaveny přirozenému stárnutí vzorky vápenných omítek. Jsou zde porovnávány vybrané omítky komerčně dodávané jako prefabrikované suché maltové směsi a omítky připravené na místě z vápna a písku, s přísadou historických či soudobých modifikujících aditiv (fermež, tvaroh, styren akrylátová polymerní disperze). Jako pojivo byl použit čerstvý vápenný hydrát nebo odleželé hašené vápno.
V říjnu 2009 byl na stejnou zeď vedle zkušebních poloch s vápennými omítkami nanesen další vzorek - omítka obsahující vedle vápenného hydrátu také románský cement Vicat. Stav omítek je průběžně sledován.

Fasádní nátěry (ve spolupráci s firmou Baumit, spol. s r.o.)

V roce 2001 byly na zkušebních zídkách naneseny vzorky vybraných fasádních barev (ze skupiny komerčně dodávaných vápenných, silikátových, silikonových a disperzních barev). Budou sledovány změny jejich vzhledu a chování v závislosti na době expozice přírodním podmínkám. Na podzim 2010 se konalo zatím poslední pracovní setkání, na němž byly shrnuty zkušenosti získané tímto experimentem po osmi letech vystavení nátěrů povětrnosti. 

Zajímavá webová místa

 

AATA (Art and Archaeology Technical Abstracts)

Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií

Ministerstvo kultury ČR

Slovenský portál Obnova (památek)

Ústav chemické technologie restaurování památek, VŠCHT Praha

Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice

Národní památkový ústav

Národní muzeum

Národní technické muzeum

Náprstkovo muzeum, Praha

Muzeum hlavního města Prahy

Moravské zemské muzeum, Brno

Židovské muzeum Praha

Technické muzeum v Brně

Východočeské muzeum v Pardubicích

Internetový portál Pro památky

EU projekt ROCARE - románský cement pro památkovou péči

Pokud nám pošlete další tipy na české, moravské, slezské,
případně zahraniční www stránky o památkové péči, rádi je uveřejníme.

stop@volny.cz


Zpět na STOP      Poslední úprava: 23. září 2015

stop@volny.cz